Çift Yan Bant Modülasyonu Nedir? (Matlab Kodlu)

Temel olarak Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bant (DSB-SC) Modülasyonu, m(t) mesaj sinyali ile c(t) taşıyıcı sinyalin çarpımından oluşur ve denklem

s(t) = c(t).m(t) = Ac.cos(2πfct).m(t) şeklinde gösterilir.

Eşitliği incelediğimizde bu modülasyon türünde mesaj sinyali kapatıldığında modülasyonun sıfıra indiğini görebiliriz. Bu da bize modülasyonda güç tasarrufu yapmamızı sağlar. Bu yöntem güç açısından, Taşıyıcılı Genlik Modülasyonuna göre daha tasarruflu bir yöntemdir. Ancak TGM’ye göre bant genişliğinde avantaja sahip değildir.

Bu yöntemde faz terslenmesinden dolayı modüleli sinyalin zarfı ile mesaj sinyalinin zarfı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla modülasyon için basit bir zarf seçici devre kullanılamaz.

(a) Mesaj sinyalinin frekans spektrumu (b) Modüleli sinyalin frekans spektrumu

Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bant Modülasyonunu daha iyi inceleyebilmek için MATLAB kodunu yazıp sinyalleri grafiksel olarak inceleyelim.

clc;
clear all;
Message_Signal_Amplitude = input ('Mesaj sinyalinin genligini giriniz = ');
Carrier_Signal_Amplitude = input ('Taşıyıcı sinyalin genligini giriniz = ');
fm = input ('Mesaj sinyalinin frekansını giriniz = ');
fc = input ('Taşıyıcı sinyalin frekansını giriniz = ');
m = Message_Signal_Amplitude/Carrier_Signal_Amplitude;
 
 
t = 0:0.001:1;
Message_Signal = Message_Signal_Amplitude*sin (2*pi*fm*t);
subplot (3,1,1);
plot (t,Message_Signal,'b');
xlabel ('Zaman ---->');
ylabel ('Genlik ---->');
title ('Mesaj Sinyali ---->');
legend ('Mesaj Sinyali ---->');
 
 
Carrier_Signal = sin (2*pi*fc*t);
subplot (3,1,2);
plot (t,Carrier_Signal,'r');
xlabel ('Zaman ---->');
ylabel ('Genlik ---->');
title ('Taşıyıcı Sinyal ---->');
legend ('Taşıyıcı Sinyal ---->');
 
 
DSBSC_Signal=Carrier_Signal_Amplitude*m.*sin (2*pi*fm*t).*sin (2*pi*fc*t)
subplot (3,1,3);
plot (t,DSBSC_Signal,'black');
xlabel ('Zaman ---->');
ylabel ('Genlik ---->');
title ('Double Sideband Suppressed Carrier Wave ---->');
legend ('DSB-SC Signal ---->');
 
 
ha = axes ('Position',[0 0 1 1],'Xlim',[0 1],'Ylim',[0 1],'Box','off','Visible','off','Units','normalized', 'clipping' , 'off');
text (0.5, 1,'\bf Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bant Modülasyonu (DSB-SC)','HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment', 'top')

Modülasyon Grafiği:

Kullanılan Kaynaklar :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.