Çift Yan Bant Modülasyonu Nedir? (Matlab Kodlu)

Temel olarak Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bant (DSB-SC) Modülasyonu, m(t) mesaj sinyali ile c(t) taşıyıcı sinyalin çarpımından oluşur ve denklem

s(t) = c(t).m(t) = Ac.cos(2πfct).m(t) şeklinde gösterilir.

Eşitliği incelediğimizde bu modülasyon türünde mesaj sinyali kapatıldığında modülasyonun sıfıra indiğini görebiliriz. Bu da bize modülasyonda güç tasarrufu yapmamızı sağlar. Bu yöntem güç açısından, Taşıyıcılı Genlik Modülasyonuna göre daha tasarruflu bir yöntemdir. Ancak TGM’ye göre bant genişliğinde avantaja sahip değildir. Okumaya devam et “Çift Yan Bant Modülasyonu Nedir? (Matlab Kodlu)”

Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu (AM) Nedir? (MATLAB Koduyla Birlikte)

Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu(TGM), en basit genlik modülasyonu türüdür.  Sinüsoidal taşıyıcı sinyal c(t) = Ac.cos(2πct) şeklinde tanımlanır. Bu matematiksel denklemde Ac taşıyıcı sinyalin genliği, fc taşıyıcı sinyalin frekansıdır. Taşıyıcılı genlik modülasyonunun matematiksel ifadesi

s(t) = Ac.[1+ ka.m(t)].cos(2πfct) olarak kabul edilir.

Buradaki ka sabiti s(t) modüleli sinyalin genlik hassasiyeti olarak adlandırılır. Birimi 1/Volt olarak kabul edilir. m(t) bilgi sinyalinin fonksiyonudur. Okumaya devam et “Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu (AM) Nedir? (MATLAB Koduyla Birlikte)”