Uygulamalı C Dersleri – 2 : Değişken Atamaları ve Basit Matematiksel İşlemler

Uygulamalı C derslerine ikinci yazımla devam ediyoruz. Bu derste değişken atamalarını ve dört işlem sonucunu bulup yazdırmayı öğreneceğiz. Öncelikle C’de tanımlı standart veri tiplerini öğrenelim.

Görüldüğü gibi C dilinde bir çok veri tipi bulunmakta. Ancak doğru olan bu veri tiplerinden işimize en yarayacak olanı seçmektir. Örneğin basit bir veri saklamak için long double veri tipini kullanmak gereksiz alan harcamak demektir. Biz derslerimizde genellikle basit işlemler yapacağımızdan int , float ve char kullanacağız. Bu veri tiplerini de

  • int’ı normal sayı ve değişken atamalarında
  • float’ı ondalıklı sayı ve değişken atamalarında
  • char’ı ise karakter atamalarında

kullanacağız. Bu yazımda char veri tipine giriş yapmayacağım. Sadece float ve int ile işlemler yapacağım.

Örnek 1 : Daha önceden programda belirlenmiş iki sayının toplamı ve farkını bulan programı yazınız.

Programı yazmaya başlamadan bazı bilgileri vermekte yarar var.

  • C dilinde toplama iştemi + , çıkarma işlemi ile gösterilir.
  • Bir değişkeni bir arttırmak için ++ ,bir eksiltmek için kullanılır.
  • C dilinde değişken (veri tipi) (değişken ismi) ; şeklinde tanımlanır. Örnek vermek gerekirse int x; şeklinde bir değişken tanımlaması yapılabilir. Eğer tanımlamada değişkene bir değer verilecekse int x = 0; şeklinde bir tanımlama yapılabilir.
  • Değişkenleri printf komutunda yazdırmak için çıktı kısmına %d (int), %f (float) yazılır. Daha açıklayıcı olmak gerekirse printf(“%d”,(değişken ismi) ) ile int olan değişkeni çıktı olarak alacağız. İleride bunu örnekle daha iyi anlayacağız.

Bazı temel bilgiler verdiğimize göre programı yazmaya başlayabiliriz.

Program :

#include <stdio.h> //Kütüphane tanımlamalarımızı yaptık.
#include <conio.h>
int main(){
int x = 5, y = 2; //x ve y olmak üzere iki sayı belirledik. Bu sayılara başlangıçta değerler verdik.
int toplam,fark; //sonuçları yazacağımız toplam ve fark adlı iki değişken oluşturduk.
toplam = x + y; //Bu işlemle x ve y sayısını toplayıp toplam değişkenine yazdık.
printf(“Bu iki sayinin toplami %d’dir\n”,toplam); /*Bu printf komutuyla toplam değerini yazdırdık. Program %d olan kısma toplam değerini yazacaktır. \n ile çıktıda bir alt satıra geçtik */
fark = x – y; //Bu işlemle x ve y sayının farkını bulup fark değişkenine yazdık.
printf(“Bu iki sayinin farki %d’dir”,fark);
getch();
}

Programı doğru yazmanız halinde aşağıdaki gibi bir çıktı alacaksınız.

Program Çıktısı

Örnek 2 : Daha önceden programda belirlenmiş iki sayının çarpımı ve bölümünü bulan programı yazınız.

Programı yazmaya başlamadan bazı bilgileri vermekte yarar var.

  • C programlama dilinde çarpma işlemi * (yıldız) , bölme işlemi / ile gösterilir.
  • Printf komutuna float çıktısı almak için %f kullanılır. Float kesirli sayılarıda kapsadığından %.(virgülden sonra basamak adedi) şeklinde bir yazımla virgülden sonraki basamak sayısı belirlenebilir. Örneğin %.2f ile virgülden sonra iki basamak görebiliriz.

Bazı temel bilgileri verdiğimize göre programı yazmaya başlayabiliriz.

Program :

#include <stdio.h> //Kütüphane tanımlamalarımızı yaptık.
#include <conio.h>

int main(){
float x = 5, y = 2; //kesirli işlem olacabileceğinden değişkenleri float olarak adadık.
int carpim; //sonucu yazacağımız carpim adında bir değişken oluşturduk.

float bolum; /*bölme işleminin sonucu kesirli çıkabileceğinden bolum değişkenini float olarak atadık. */
carpim = x * y;
printf(“Bu iki sayinin carpimi %d’dir\n”,carpim);
bolum = x / y;
printf(“Bu iki sayinin bolumu %.2f’dir”,bolum);
getch();
}

Programı doğru yazmanız halinde aşağıdaki gibi bir çıktı alacaksınız.

Program Çıktısı

İki örnekle beraber yazımı sonlandırıyorum. Diğer C derslerine ulaşmak için sayfalar kısmından C Programlama Dili’ne tıklayabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Yararlı olması dileğiyle

Saygılarımla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.